Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία

Σχεδιασμός Από Smartek Solutions

Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία © 2014-2015 - Όλα Τα Δικαιώματα Διατηρούνται. Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα

PURPOSE

Σκοπός


  1. Tην ισότιμη συμμετοχή των Κυπρίων εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας σε κοινοτικό επίπεδο,
  2. Tην ενεργό συμμετοχή σε κάθε είδους εκδήλωση σχετικά με την ειδικότητα της Αιματολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
  3. Tην ενημέρωση για τα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  4. Tην ενημέρωση για Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών στα προγράμματα αυτά.


Σχετικά Με Εμάς

Σκοπός

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη

Νοσοκομεία - Κλινικές

Φωτογραφικό Υλικό

Καταστατικό Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας