Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία

Σχεδιασμός Από Smartek Solutions

Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία © 2014-2015 - Όλα Τα Δικαιώματα Διατηρούνται. Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα

TERMS AND CONDITIONS  1. Όροι


Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης αυτήτς  της ιστοσελίδας, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, θα απαγορεύεται η χρήση ή πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα πνευματικών δικαιωμάτων και το δίκαιο των σημάτων.


  1. Χρησιμοποιήση άδειας
Αυτή η άδεια παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από την Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας αυτής, θα πρέπει να καταστρέψετε κάθε λήψη υλικών στην κατοχή  σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.


  1. Άρνηση


Τα υλικά στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας παρέχονται "ως έχουν". Η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο σχετικά με τα υλικά ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό τον ιστότοπο.


  1. Περιορισμοί


Σε καμία περίπτωση η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία ή προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής εργασιών,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο ιστοχώρο της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας, η ακόμη και αν η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.


  1. Αναθεωρήσεις και Παροράματα


Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας θα μπορούσουν να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρεις, ή ενημερωμένες. Η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ούτε έχει, ωστόσο οποιαδήποτε δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά.


  1. Συνδέσμοι


Η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το Διαδικτυακή της ιστοσελίδα και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υπονοεί την επικύρωση του από την Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.


  1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσεως των τροποποιήσεων


Η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.


  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο


Κάθε αξίωση σχετική με την ιστοσελίδα της Κυπριακής Αιματολογικής Εταιρείας διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.


Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις οι οποίοι ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας.

Όροι Και Προϋποθέσεις