Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑΜΙΑΣ

ΝΙΚΗ ΑΣΠΡΟΥ ΒΥΡΙΔΗ

ΜΕΛΗ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΓΟΥΛΙΔΟΥ