διοικητικο συμβουλιο

Η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:

Μιχαήλ Μιχάλης

 

 

Αντιπρόεδρος:

Αντωνιάδης Μάριος

 

 

Γραμματέας:

Μιχαήλ Μαρία

 

 

Ταμίας:

Βυρίδου Νίκη

 

 

Μέλη:

Μελανθίου Φρειδερίκη

 

 

 

Κούμας Σωτήρης

 

 

 

Βεργουλίδου Μαρία

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρχική
Επικοινωνία
Δότης Μυελού
Τηλέφωνο