Αίτηση για Εγγραφή Δότη Μυελού των Οστών

 

Δότες Ηλικίας 18 – 45 μόνο

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Τα στοιχεία είναι άκρως εμπιστευτικά)

  Ημερομηνία Γεννήσεως Φύλο Ομάδα Αίματος Επαρχία ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Σε περίπτωση που δεν θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου παρακαλώ δώσε τη διεύθυνση ενός στενού συγγενή ή φίλου. Επαρχία ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Έχω διαβάσει το ενημερωτικό φυλλάδιο δοτών και επιθυμώ να εγγραφώ ως εθελοντής δότης μυελού των οστών στο Κυπριακό Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών για οποιονδήποτε ασθενή με βάση τους κανονισμούς του WMDA. Συμφωνώ όπως τα προσωπικά μου στοιχεία χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εντοπισμού μου εάν χρειαστεί. Δέχομαι όπως το αίμα ή/και DNA μου αποθηκευτεί για μελλοντικές αναλύσεις ιστοσυμβατότητας ή/και για άλλους σκοπούς έρευνας και όπως εξεταστεί για μολυσματικές ασθένειες. Επιθυμώ να γίνω Δότης Μυελού των Οστών Υπογραφή Ημερομηνία ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Υπέφερες ποτέ από Ηπατίτιδα Β ή C: Υπέφερες ποτέ από Καρκίνο: Υπέφερες ποτέ από AIDS (HIV): Eάν απαντήσεις ΝΑΙ στην πιο πάνω ερώτηση δεν µπορείς να εγγραφείς ως δότης. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Κατάσταση Υγείας Είσαι Αιμοδότης: Έχεις κάνει ποτέ την εξέταση AIDS (HIV) ή Ηπατίτιδα Β (HBV): Αν ΝΑΙ, ποιο ήταν το αποτέλεσμα (Αν ΟΧΙ βάλτε 0); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Υπέφερες ποτέ από Ηπατίτιδα Α: Υπέφερες ποτέ από Ίκτερο: Υπέφερες ποτέ από Διαβήτη: Υπέφερες ποτέ από Ρευματικά: Υπέφερες ποτέ από Επιληψία: Υπέφερες ποτέ από Φυματίωση: Υπέφερες ποτέ από Άσθμα: Υπέφερες ποτέ από Καρδιακές Παθήσεις: Υπέφερες ποτέ από Πνευματικές Διαταραχές / Κλινική Κατάθλιψη: Υπέφερες ποτέ από Σπονδυλική Πάθηση / Δισκοπάθεια: Υπέφερες ποτέ από Άλλη Σοβαρή Ασθένεια (π.χ. ψηλή πίεση): Παίρνεις Οποιαδήποτε Φάρμακα; (συμπεριλαμβανομένων αντισυλλιπτικών χαπιών): Έχεις Υποστεί Χειρουργική Επέμβαση τον Τελευταίο Χρόνο; Έχεις Υποστεί Ποτέ Μετάγγιση Αίματος; Εάν έχεις απαντήσει ΝΑΙ στις πιο πάνω επιλογές, παρακαλώ περίγραψε την κατάσταση, τη θεραπεία και την πρόοδο της θεραπείας. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Για Γυναίκες Μόνο (Οι Άνδρες συπληρώστε και στα δύο 0):

  Αν δεν επιθυμείται να συπληρώσετε τη φόρμα ηλεκτρονικά πατήστε το πιο κάτω κουμπί για να κατεβάσετε το έντυπο Δότη Μυελού Των Οστών.

  Αφού το συπληρώσετε και το υπογράψετε μπορείτε να το αποστείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 

  Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας – Λεμεσού 215, Τ.Κ. 2019 Στρόβολος

  Φόρμα Δότη

  Αρχική
  Επικοινωνία
  Δότης Μυελού
  Τηλέφωνο