Διημερίδα 28 - 29 Ιανουαρίου 2023
Ξενοδοχείο Crowne Plaza Λεμεσός.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 28-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CROWNE PLAZA, ΛΕΜΕΣΟΣ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

 

14:00 – 14:30   Εγγραφές

14:30 – 15:00   Ομιλία Δρ Κωστέας

15:00 – 15:30   Ομιλία Δρ Καουράνης (κλινικά περιστατικά)

15:30 – 16:00   Δορυφορικό συμπόσιο SOBI

16:00 – 16:15   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:15 – 16:45   Δορυφορικό Συμπόσιο Novagem

16:45 – 17:30   Δορυφορικό συμπόσιο VHP HADJIPANAYIS

17:30 -17:45    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:45 -18:30    Δορυφορικό συμπόσιο Genesis

 

                      

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

 

08:30 – 09:00   Δορυφορικό συμπόσιο Amgen

09:00 – 09:45   Διαδραστική Συνεδρία- Ομιλία Δρ Παρπέρης (20’) και συζήτηση περιστατικών

09:45 – 10:30   Δορυφορικό συμπόσιο Sanofi

10:30 – 10:45   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45 – 11:30   Διαδραστική Συνεδρία-Ομιλία Δρ Σιακαντάρη (20’- Δερματικά Λεμφώματα) και συζήτηση περιστατικών

11:30 – 12:00   Δορυφορικό συμπόσιο Integris Pharma

12:00 – 12:15   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:15 – 13:30   Γενική και Εκλογική Συνέλευση ΚΑΕ

                           Κωδικοποίηση με τα νέα DRGs– συζήτηση

                           Κοπή βασιλόπιττας ΚΑΕ

                           Λήξη Διημερίδας

                       

 

Αρχική
Επικοινωνία
Δότης Μυελού
Τηλέφωνο