Μοντέρνες Διαγνωστικές Μέθοδοι

Η εφαρμογή της Αλληλούχισης Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing, NGS) στις αιματολογικές νεοπλασίες έχει προσφέρει, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό και τη διάγνωση των νόσων αυτών, με αποτέλεσμα τον κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό τους χειρισμό.

Αρχική
Επικοινωνία
Δότης Μυελού
Τηλέφωνο