Θεραπείες Ακριβείας

Σήμερα εφαρμόζονται ανοσοκυτταρικές θεραπείες, γνωστές ως CARTcell, που βασίζονται στην απομόνωση των Τ-λεμφοκυττάρων του ασθενή, τα οποία τροποποιούνται γενετικά ώστε να εκφράζουν στην επιφάνειά τους συγκεκριμένες πρωτεΐνες. Αυτά τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται στο εργαστήριο, επαναχορηγούνται στον ασθενή και, σε επαφή με τα λευχαιμικά κύτταρα, τα καταστρέφουν και προκαλούν την ύφεση της νόσου εκεί που άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει.

Αρχική
Επικοινωνία
Δότης Μυελού
Τηλέφωνο