ποιοι ειμαστε

Η Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία

Σκοποί

 

·         Η μελέτη όλων των αντικειμένων, που περιλαμβάνει η Αιματολογία: Κλινική Αιματολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Αιμοδοσία, Αιμοθεραπεία, Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γονιδιακή θεραπεία.

·         Η με κάθε κατάλληλο μέσο αξιοποίηση στον ανώτατο βαθμό της ειδικότητας της αιματολογίας για ωφέλεια της επιστήμης, της κοινωνίας και των αρρώστων.

·         Η συνεχής επιμόρφωση των μελών του Σωματείου σε όλα τα θέματα που περιλαμβάνει η Αιματολογία: Κλινική Αιματολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Αιμοδοσία, Αιμοθεραπεία, Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων.

·         Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση γιατρών άλλων ειδικοτήτων στα θέματα της Αιματολογίας για να είναι σε θέση και αυτοί να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην έγκαιρη διάγνωση των αιματολογικών νοσημάτων μεταξύ του γενικού πληθυσμού.

·         Η διαφώτιση της κοινής γνώμης και κάθε αρμοδίου για την κοινωνικοοικονομική σημασία των νοσημάτων του Αίματος και της Αιμοδοσίας και, σύγχρονα, η υποκίνηση του ενδιαφέροντος όλων για την απαιτούμενη συμπαράσταση στον πάσχοντα Αιματολογικό ασθενή και τη συμμετοχή στην προώθηση της εθελοντικής προσφοράς αίματος και της προσφοράς αιμοποιητικού ιστού γενικότερα, με την τήρηση όλων των ηθικών αξιών.

·         H τήρηση  από τα μέλη του Σωματείου των κανόνων που απορρέουν από την Ιατρική Δεοντολογία.

·         H συμβολή και συνεργασία ξένων επιστημόνων και οργανώσεων στις δραστηριότητες του Σωματείου.

·         Η υπεράσπιση των τίτλων του Αιματολόγου, της επαγγελματικής του υπόστασης και της προσφοράς του στην κοινωνία, τόσο στον Κυπριακό, όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο.

·         Η διασφάλιση και προαγωγή της ελεύθερης διακίνησης των ιατρών αιματολόγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

·         Η εκπροσώπηση της ειδικότητας της Αιματολογίας στο αντίστοιχο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρών UEMS με ειδικότερους σκοπούς:

·         Tην ισότιμη συμμετοχή των Κυπρίων εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας σε κοινοτικό επίπεδο,

·         Tην ενεργό συμμετοχή σε κάθε είδους εκδήλωση σχετικά με την ειδικότητα της Αιματολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

·         Tην ενημέρωση για τα προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

·         Tην ενημέρωση για Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών στα προγράμματα αυτά.

·         Η σωστή ενημέρωση-πληροφόρηση του κοινού και των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα, σε θέματα πρόληψης και θεραπείας με κάθε διαθέσιμο μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό).

Σκοπός

Αρχική
Επικοινωνία
Δότης Μυελού
Τηλέφωνο